Kreu

C4E.AL 01 KËSHILLIMI DREJT PUNËSIMIT DHE SIPËRMARRJES Programi ‘Këshillimi drejt Punësimit’ C4E është një koncept inovativ për hyrjen e tregut të punës dhe zhvillimin socio-ekonomik të rinisë i cili zbatohet me sukses në Shqipëri që nga viti 2010. C4E.AL 02 KËSHILLIMI DREJT PUNËSIMIT DHE SIPËRMARRJES Ky proces përdor instrumente për të krijuar bazat për përfshirje sociale dhe integrim ekonomik të grupeve të synuara.
C4E.AL 03 KËSHILLIMI DREJT PUNËSIMIT DHE SIPËRMARRJES Qasja C4E bashkon ndërhyrje praktike në nivelin e partnerëve lokal, burimeve lokale dhe inovacionit.

Programi ‘Këshillimi drejt Punësimit’ është një koncept inovativ për hyrjen e tregut të punës dhe zhvillimin socio-ekonomik të rinisë i cili zbatohet me sukses në Shqipëri që nga viti 2010. Ky proces përdor instrumente për të krijuar bazat për përfshirje sociale dhe integrim ekonomik të grupeve të synuara. Qasja ‘Këshillimi drejt Punësimit’ bashkon ndërhyrje praktike në nivelin e partnerëve lokal, burimeve lokale dhe inovacionit. Është një vlerë e shtuar për ofertat e tjera ekzistuese të tregut, duke  përgatitur migrantë të kthyer dhe kategori të tjera për t’u njohur me botën e punës përpara se të vendosin rrugët e tyre të karrierës.

Projekti ‘Këshillim për Punësim’ C4E zbatohet nga Swisscontact dhe mbështetet nga GIZ në bashkëpunim me Ministrinë Federale gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim përmes programit ‘’Migrim për Zhvillim II’’.

Metodologjia

Metodologjia

Përfshirja në tregun e punës të grupeve në nevojë nuk është thjesht një rezultat i aktiviteteve tradicionale si puna në grup, orientim profesional apo trajnime e kurse profesionale. Modeli i këshillimit për punësim është një proces i integruar dhe individualizuar bazuar në planin individual si instrumenti kryesor. Ky model e konsideron vendosjen në tregun e punës si një strukturë dhe process të organizuar me disa stacione, të drejtuar nga këshillues punësimi dhe pjesëmarrës të rinj të organizuar në grup.
Lexo më shumë
Keshillues

Këshillues

Këshilluesit e programit C4E orienton të rinjtë drejt profesioneve dhe tregut të punës përmes venies së sfidave, pyetjeve dhe informacioneve, këshillimit në grup dhe individual dhe nxitjes së kreativitetit. Njihuni me ata
histori punesimi

Histori Suksesi

Ata kanë qenë të suksesshëm për shkak të karakterit, përvojës, aftësive dhe njohurive qe kane marre gjate ndjekjes se Programit Keshillim drejt Punesimit.
Lexo më shumë
Te reja

Të Reja

Fakte mbi programin Keshillim drejt Punesimit
Lexo më shumë
Video

Rreth profesioneve

Video tutoriale për profesione specifike dhe aftësitë e lidhura me to
Lexo më shumë

 

 

Metodologjia

Metodologjia

Përfshirja në tregun e punës të grupeve në nevojë nuk është thjesht një rezultat i aktiviteteve tradicionale si puna në grup, orientim profesional apo trajnime e kurse profesionale. Modeli i këshillimit për punësim është një proces i integruar dhe individualizuar bazuar në planin individual si instrumenti kryesor. Ky model e konsideron vendosjen në tregun e punës si një strukturë dhe process të organizuar me disa stacione, të drejtuar nga këshillues punësimi dhe pjesëmarrës të rinj të organizuar në grup.
Lexo më shumë
Keshillues

Këshillues

Këshilluesit e programit C4E orienton të rinjtë drejt profesioneve dhe tregut të punës përmes venies së sfidave, pyetjeve dhe informacioneve, këshillimit në grup dhe individual dhe nxitjes së kreativitetit. Njihuni me ata
histori punesimi

Histori Suksesi

Ata kanë qenë të suksesshëm për shkak të karakterit, përvojës, aftësive dhe njohurive qe kane marre gjate ndjekjes se Programit Keshillim drejt Punesimit.
Lexo më shumë
Te reja

Të Reja

                             Fakte mbi programin Keshillim drejt Punesimit
Lexo më shumë
Video

Rreth profesioneve

Video tutoriale për profesione specifike dhe aftësitë e lidhura me to
Lexo më shumë

Partnerët tanë

blankblank