Kerko Keshillues

Ekipi i këshilluesve të programit ‘’Këshillim drejt Punësimit’’ është i përbërë nga profesionistë të rinj dhe me eksperiencë, të cilët identifikojnë punëkërkues nga komuniteti dhe i organizojnë ata në grupe me rreth 15 pjesëmarrës. Grupet takohen dy herë në javë për gjysmë dite për të zhvilluar aktivitete rreth zhvillimit personal dhe punësimit. Gjatë ciklit të këshillimit, këshilluesit orientojnë të rinjtë punëkërkues dhe i ndihmojnë ata në procesin e planit individual të zhvillimit që është instrumenti kryesor i kësaj qasjeje.

 • Vlore
  Tirana
  Sarande
  Pogradec
  Malesi e Madhe/Shkoder
  Lushnje
  Lezhe
  Ksamil
  Kavaje
  Fier
  Durres
  Delvine
  Berat
  Bajram Curri
blankblank